You are currently viewing Ambitny cel Fedex. Neutralność CO2 do 2040 roku

Ambitny cel Fedex. Neutralność CO2 do 2040 roku

FedEx zamierza osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 w skali globalnej do 2040 roku. Największy na świecie przewoźnik lotniczy cargo w przeciągu kilku kolejnych lat przeznaczy ponad dwa miliardy dolarów na wsparcie inicjatyw, mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju działalności firmy w zakresie prowadzonych operacji, tj. w obszarze floty pojazdów i samolotów, jak również w swoich obiektach.

Plan obejmuje także przeznaczenie 100 mln dolarów wsparcia dla Uniwersytetu Yale, na pomoc w utworzeniu Center for Natural Carbon Capture. Dotacja ta pozwoli przyspieszyć badania nad metodami sekwestracji (wychwytywania) dwutlenku węgla na dużą skalę, ze szczególnym naciskiem na pomoc w zrównoważeniu emisji gazów cieplarnianych, których źródło stanowią linie lotnicze.

– Naszym obowiązkiem jest podjąć zdecydowane działania, aby sprostać wyzwaniom klimatycznym – powiedział Frederick W. Smith, Chairman i CEO FedEx Corp. – Cel, który sobie postawiliśmy opiera się na wieloletnim zobowiązaniu do zrównoważonego rozwoju w całej naszej działalności, przy jednoczesnym inwestowaniu w długoterminowe, transformacyjne rozwiązania dla FedEx i całej naszej branży – dodał prezes Smith.

Kluczowe kroki w kierunku osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla obejmują następujące obszary:

  1. Elektryfikacja pojazdów – Do roku 2040 cała flota pojazdów wykorzystywanych do odbiorów i dostaw przesyłek kurierskich FedEx będzie składała się z bezemisyjnych pojazdów elektrycznych. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację kolejnych etapów programów, których celem jest wymiana istniejących pojazdów. Na przykład, do 2025 r. 50% pojazdów przeznaczonych do dostaw i odbiorów przesyłek, które w skali globalnej nabędzie FedEx Express, stanowić będą pojazdy elektryczne. Do 2030 r. odsetek ten wzrośnie do 100 proc. wszystkich zakupów pojazdów.
  2. Zrównoważone rozwiązania dla klientów – FedEx będzie współpracować z klientami w celu zapewnienia kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań dla ich łańcuchów dostaw poprzez zapewnienie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla rozwiązań w zakresie wysyłki i pakowania.
  3. Zrównoważone paliwa – FedEx będzie kontynuował inwestycje w paliwa alternatywne w celu zmniejszenia emisji gazów generowanych przez samoloty i pojazdy.
  4. Oszczędzanie paliwa i modernizacja samolotów – FedEx będzie opierać się na skutecznych inicjatywach z zakresu FedEx Fuel Sense, których celem jest zmniejszenie zużycia paliwa w swoich samolotach. Od 2012 roku realizacja programów FedEx Fuel Sense i Aircraft Modernization pozwoliła zaoszczędzić łącznie 1,43 miliarda galonów paliwa do silników odrzutowych oraz dzięki nim udało się uniknąć emisji ponad 13,5 miliona ton metrycznych dwutlenku węgla (CO2).
  5. Obiekty – FedEx będzie kontynuować starania, aby uczynić ponad 5000 obiektów na całym świecie bardziej zrównoważonymi poprzez ciągłe inwestycje w bardziej nowoczesne i niskoemisyjne lokalizacje, energię odnawialną i inne programy zarządzania energią.
  6. Naturalna sekwestracja (wychwytywanie) dwutlenku węgla – FedEx wesprze stworzenie Center for Natural Carbon Capture przy Uniwersytecie Yale w USA w celu rozwoju badań nad naturalną sekwestracją węgla.

Droga do zrównoważonego rozwoju wymaga nowych strategii usuwania i przechowywania nadmiaru CO 2 na ziemi. Center for Natural Carbon Capture będzie dążył do przyspieszenia interdyscyplinarnych badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynierii w tym obszarze.

Badacze z Centrum będą opracowywać metody opierające się na naturalnych systemach magazynowania CO 2 , w tym ekosystemach biologicznych i geologicznym obiegu CO2 , które w miarę możliwości poprawiać mają szybkość wchłaniania CO2, możliwą do przechowywania ilość oraz czas przechowywania. Dzięki tym wysiłkom, naukowcy z Yale zamierzają stworzyć portfolio strategii usuwania dwutlenku węgla, których efekt będzie mierzalny w skali globalnej.

Opierając się na początkowych sukcesach w sektorze lotnictwa, Centrum rozszerzy zakres swoich prac, aby zająć się kolejnymi źródłami emisji CO2 w skali globalnej – publikując i udostępniając swoje ustalenia, tak aby przedsiębiorstwa, branże i rządy mogły skorzystać z prac, które przyspieszą przyjęcie i wdrożenie naturalnych strategii wychwytywania dwutlenku węgla na świecie.

– Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych jest złożonym wyzwaniem, które wymaga pilnych działań, a strategie naturalnego wychwytywania dwutlenku węgla będą stanowić kluczową część tego działania – powiedziała dr Ingrid C. „Indy” Burke z Yale School of the Environment.  – Tworząc Center for Natural Carbon Capture dążymy do opracowania mierzalnych strategii wychwytywania dwutlenku węgla, aby pomóc zrównoważyć emisje dwutlenku węgla w skali globalnej – dodała.

Zaangażowanie FedEx wynika z wielu lat wdrażania zrównoważonych praktyk. Dzięki realizowanym działaniom, od 2009 roku w całym przedsiębiorstwie udało się zmniejszyć emisję CO2 o około 40 proc., przy równoczesnym wzroście wielkości wolumenów o 99 proc. W ostatnim czasie FedEx zajął pierwsze miejsce w swojej branży, w rankingu JUST Captial 2021 „America’s Most Just Companies” w kategorii środowisko oraz pierwsze miejsce w sektorze podróże, transport i logistyka w rankingu „America’s Most Responsible Companies 2021″ tygodnika Newsweek.

– Chociaż poczyniliśmy ogromne postępy w zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko, musimy zrobić więcej. Długofalowa kondycja naszej branży jest bezpośrednio związana ze stanem naszej planety, jednak w tym wysiłku chodzi o coś więcej niż tylko o wynik końcowy – jest to po prostu właściwe działanie – powiedział Mitch Jackson, Chief Sustainability Officer, FedEx Corp. – W FedEx dokładamy wszelkich starań, aby łączyć ludzi i możliwości w sposób odpowiedzialny i efektywny. Kroki, które podejmujemy dzisiaj, będą miały pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia – dodał Jackson.

Artykuł pochodzi z portalu Rynek Lotniczy 

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.