plik pdf

Deklaracja członkowska

Plik zawiera deklarację członkowską w formacie *.pdf zgodną z RODO. Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę. Po wypełnieniu deklaracji druk nalży dostarczyć do naszego biura lub wysłać do nas w wersji elektronicznej na e-mail: kontakt@ozzptfedex.pl

plik word 365

Deklaracja członkowska - wersja edytowalna

Plik zawiera deklarację członkowską, w wersji edytowalnej, w formacie *.docx zgodną z RODO. Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę. Po wypełnieniu deklaracji druk nalży dostarczyć do naszego biura lub wysłać do nas w wersji elektronicznej na e-mail: kontakt@ozzptfedex.pl

plik pdf

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 004/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

plik pdf

Regulamin określający szczegółowe zasady wyborów do organów Związku

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 005/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

plik pdf

Regulamin określający skład oraz kompetencje organów Związku

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 005/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

plik pdf

Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej i Zakłądowych Komisji Rewizyjnych

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 005/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

plik pdf

Broszura informacyjna

Plik zawiera Broszurę informującą czym zajmuje się Związek i co oferuje swoim członkom.