You are currently viewing AVILOG Polska Sp. z o.o. – Spotkanie partnerów społecznych

AVILOG Polska Sp. z o.o. – Spotkanie partnerów społecznych

16 września br., w siedzibie Spółki AVILOG Polska Sp. z o.o., odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Spółki z przedstawicielami działającej w Spółce komórki organizacyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

 

Informację o powstaniu komórki organizacyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu w Spółce AVILOG Polska Sp. z o.o. znajdziesz tutaj.

Podczas spotkania strony omówiły sprawy organizacyjne dotyczące wzajemnych relacji partnerów społecznych. Podczas spotkania przedstawiciele strony społecznej zgłosili szereg uwag dotyczących obowiązujących w Spółce Regulaminów Pracy i Wynagradzania.

Związek zawodowy zgłosił konieczność pilnego opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zadeklarował pomoc w tworzeniu projektu tego aktu prawnego. Pracodawca oświadczył, że akceptuje stanowisko związku oraz że posiada zabezpieczone środki finansowe z tytułu odpisu podstawowego za rok 2021, które zostaną przelane na konto zfśs niezwłocznie po podpisaniu przez strony Regulaminu ZFŚS.

W dalszej części spotkania strona społeczna zgłosiła szereg nieprawidłowości dotyczących warunków bhp i prawa pracy zgłoszonych do organizacji przez członków Związku. Strony wspólnie ustaliły, że związek zawodowy złoży na piśmie opis występujących  nieprawidłowości do których Pracodawca ustosunkuje się w trybie pilnym.

W końcowej części spotkania strony zadeklarowały chęć wzajemnej współpracy wyrażając przekonanie, że współpraca stron będzie sprzyjać integracji  wokół misji i celów Pracodawcy oraz  będą służyć zapewnieniu właściwych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia, a także realizacji osobistych ambicji zawodowych pracowników i poszanowania ich godności, będą również zapobiegać konfliktom i sporom i z pewnością wpłyną na wytworzenie silnych więzi między Pracodawcą i Pracownikami.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT, Jarosław Stafa, przewodniczący OZZPT MOZ przy Fedex Express, Dariusz Kopik, wiceprzewodniczący OZZPT MOZ przy Fedex Ekspress.

Wszystkich pracowników Spółki AVILOG Polska Sp. z o.o. zapraszamy do wstąpienia w szeregi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Nasze motto: „TWÓJ PROBLEM, NASZYM PROBLEMEM”

Opracowanie: Jarosław Stafa

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.