Materiały dotyczące działalności Związku
oraz materiały dotyczące pracy zawodowej członków związku

plik pdf

Regulamin ZasiłkówStatutowych OZZPT MOZ przy Fedex Express

Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty zasiłków statutowych dla członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express

plik pdf

Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka

Podczas składania wniosku należy przedłożyć do wglądu akt urodzenia lub dokument potwierdzający przysposobienie dziecka

plik pdf

Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego z tytułu zgonu członka Związku lub członka rodziny

Zasiłek przysługuje z tytułu zgonu: ojca lub matki, członka związku, dziecka. Podczas składania wniosku należy przedłożyć do wglądu akt zgonu a w przypadku zgonu członka związku także dokumentów potwierdzających poniesienia kosztów pogrzebu.

plik pdf

Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę

Podczas składania wniosku należy przedłożyć do wglądu decyzję o przyznaniu emerytury lub renty.

plik pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia świątecznego lub zapomogi losowej

Świadczenie świąteczne lub zapomoga losowa mogą być wypłacone tylko w przypadku posiadania przez OZZPT MOZ przy Fedex Express odpowiednich środków finansowych na koncie. Wysokość świadczenia świątecznego reguluje oddzielna uchwała Prezydium Zarządu OZZPT MOZ przy Fedex Express.